Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Farsca - Türkce

Turuz Farsca - Türkce
A VOLONTE : Turuz Farsca - Türkce

diləyizcə istəyizcə.
diləyizcə kullanız

AB : Turuz Farsca - Türkce

su
çeşmehaye abe mədəni: içmələr. araşanlar

AB DƏR HAVƏN KUBİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

axıntıya kürək çəkmək

AB DƏRMANI : Turuz Farsca - Türkce

su yönəti su ilə dərman ediş

AB DƏSTXANƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayaqlıq

AB ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

sarnaç birikə. birkə. su ambarı

AB KEŞİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

aruvlamaq suya çəkmək

AB O HƏVA : Turuz Farsca - Türkce

suvut aran. iqlim

AB O HƏVA : Turuz Farsca - Türkce

yersu
oranın yersuyu mənə düşmür.
bir yersuyun dəğiş, bəlkə ağrın dinləndi

AB ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

ərimək

ABA ƏCDAD : Turuz Farsca - Türkce

ötəbəy

ABAD : Turuz Farsca - Türkce

ovad uvad. bayındır

ABAD : Turuz Farsca - Türkce

düzük yola. məmur

ABAJOR : Turuz Farsca - Türkce

kölgəli qapaqlı, köynəkli ışıq. qabığlı lampa

ABAJUR : Turuz Farsca - Türkce

kölgəlik

ABAJUR : Turuz Farsca - Türkce

küsküf

ABAJUR : Turuz Farsca - Türkce

küsük

ABAJUR : Turuz Farsca - Türkce

qısqıf

ABAJUR : Turuz Farsca - Türkce

savran

ABAJUR : Turuz Farsca - Türkce

sayvan ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri

ABAY : Turuz Farsca - Türkce

qabay
qabay öndə qaçar, us izindən. (qabay başda, sonku us) (qabay: qəhr. abay. qəzəb). (qızma, hirslənmə ağlı, məntiqi basar)

ABBAŞ : Turuz Farsca - Türkce

suğrıc

ABBAŞ : Turuz Farsca - Türkce

suğac gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab

ABBƏNDİ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

çalakütmək (çalaları tutmaq). bar bacanı tutmaq. yamarlamaq

ABBƏNDİ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

tukasutmaq (gəmi). barbacanı tutmaq