Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Farsca - Türkce

Turuz Farsca - Türkce
ABI HAVA : Turuz Farsca - Türkce

yapyar durum. qırtış.
yapyarı pozuldu

ABI HAVA : Turuz Farsca - Türkce

ovaso ovalıq. ovlağ. sölənğ. sulanğ. ötüş otuş. uçuş otuş.
bir yeri üstələyən ovqat, durum, sürüm, hal.
bu yerlərdə şənlik ovlağı buyruqdadır.
bir bölgənin iqlim durumu.
burda ovalıq iyi sürür

ABIHAVALI : Turuz Farsca - Türkce

yörəngəli
güzlük yörəngəli (abıhavalı) dağ ətəyi: quzey yamac

ABILIĞ : Turuz Farsca - Türkce

göğlük göylük

ABIR : Turuz Farsca - Türkce

sıyığ

ABIR : Turuz Farsca - Türkce

hörk örk. onur. iffət. irz. həya. namus

ABIR : Turuz Farsca - Türkce

utruq
utruq bazar tanımaz.(utruq pulla satılmaz)

ABIRDAN DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

urtaqlanmaq

ABIRDAN DÜŞÜRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

urtaqlatmaq

ABIRLI : Turuz Farsca - Türkce

onurlu arlı. arlağ. yüzlü. yapadonlu. ağüz. ağüzlü. üzağ (üzüağ). utanıc. utanclı. irizli. ırzlı. donlu

ABIRLI : Turuz Farsca - Türkce

sıylı
ulusıylı işlər: çox abırlı işlər

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çifkin

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çirkin

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çivkin

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çök

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çöküc

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çorasa

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çoruqlu

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çoryat

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

düşüc

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kircikli

ABIRSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kirgin