Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Farsca - Türkce

Turuz Farsca - Türkce
ABC SIRASINA SOXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

salğatmaq

ABC TƏRTİBİ : Turuz Farsca - Türkce

salğat

ABCO : Turuz Farsca - Türkce

ağartqu

ABCO : Turuz Farsca - Türkce

arpcuq < arpa cuq < arpa suq < arpa suv: arpa suyu

ABCO : Turuz Farsca - Türkce

toymac ağartqu. pirvə. arpanın yetgin, gəlişmiş suyu. doymac. tutmac. maüşşəir

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

savsalağ

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

aşqafa başıboş. axmaq

ABDAR : Turuz Farsca - Türkce

sağır

ABDAR : Turuz Farsca - Türkce

su verən

ABDAR : Turuz Farsca - Türkce

solap (< sulanmaq). sulanmış nərsə

ABDAR : Turuz Farsca - Türkce

suyuq sıvıq. cıvıq. yoşaq

ABDARXANA : Turuz Farsca - Türkce

axar

ABDARXANA : Turuz Farsca - Türkce

qantam

ABDARXANA : Turuz Farsca - Türkce

qantama

ABDARXANA : Turuz Farsca - Türkce

qantıl

ABDARXANA : Turuz Farsca - Türkce

qantın

ABDARXANA : Turuz Farsca - Türkce

qatma idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə

ABDARXANA : Turuz Farsca - Türkce

seşmə silbə. ayağlıq. abdəslik. qatma. idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə. əlsuluq. ayaqyolu.
ayağlığı bir yaşlı ayağçıya (ayağlığı silib süpürən) tapşırmışdılar