Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Farsca - Türkce

Turuz Farsca - Türkce
ZÜLÜMKARLIQ : Turuz Farsca - Türkce

tək başlılıq

ZÜMKAR : Turuz Farsca - Türkce

yalsın (# yarsın.)

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölük taxım

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

daraq

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

göbək öbək. bölük. taxım. kümə. qurup. kürtük. yığın. top. topuç. topar. qatnaş. qatlaş. təşəggül. bölük. taxım. dəsdə. firqə. bölük. takım tayfa. ulam. quruh

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

kümə qurup. kürtük

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatnaş qatlaş. təşəggül

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quruh bağ. taxım

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

öğür

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

sümrə sürmə

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

taxım dəsdə. firqə. bölük. takım tayfa. ulam. quruh

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

taqım taxım. quruh

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

topuç topar

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulam firqə

ZÜMRƏ : Turuz Farsca - Türkce

yığın top

ZÜMÜRRÜD : Turuz Farsca - Türkce

yarğat

ZÜMÜRRÜD : Turuz Farsca - Türkce

yəşim

ZÜMÜRRÜD : Turuz Farsca - Türkce

yəşim

ZÜMZÜMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gumuldama

ZÜMZÜMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gumultu

ZÜMZÜMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gümüldəmə

ZÜMZÜMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gümültü

ZÜMZÜMƏ : Turuz Farsca - Türkce

mızmıza

ZÜMZÜMƏ : Turuz Farsca - Türkce

müzmüzə