Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Farsca - Türkce

Turuz Farsca - Türkce
ZÜMZÜMƏ : Turuz Farsca - Türkce

pıçıltı

ZÜMZÜMƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gumuldamaq

ZÜMZÜMƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gümüldəmək

ZÜMZÜMƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yırqırmaq

ZÜRRƏT : Turuz Farsca - Türkce

zıqır

ZÜRRİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

döl soy. qan. urum. nəsl. quşat. boy. göbək. nəsl. bətn.
üç göbək ötən dədəsindən qalıb

ZÜRRİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

göbək

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

atma bataqsama

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

itmə bitiş. inhidam

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

çökmə inhidam. yıxılma. yıxılış. bitmə. bitiş

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

götünmə kötülənmə. pəsəlmə. pəsənlmə. pisəlmə. pəslənmə. yozlaşma. pozlaşma. yıxılma. batma. bataqsama. yerinmə. əzinmə. sürkünmə. üzülmə. nizul. inhitat

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

pəsəlmə pəsənlmə. pisəlmə. pəslənmə

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

pozlaşma yıxılma

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

sürkünmə üzülmə. nizul. inhitat

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

yerinmə əzinmə

ZÜVAL : Turuz Farsca - Türkce

yozlaşma