Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Farsca - Türkce

Turuz Farsca - Türkce
ABDƏST : Turuz Farsca - Türkce

açağ

ABDƏST : Turuz Farsca - Türkce

yasar dəsdəmaz. əlsuyu. əlsu. vizu

ABDƏST : Turuz Farsca - Türkce

silə dəsdəmaz. vizu

ABDƏST : Turuz Farsca - Türkce

axıt
yuğut axıt: qusul abdəst

ABDƏST XANA : Turuz Farsca - Türkce

silbə seşmə

ABDOZ : Turuz Farsca - Türkce

dənizaltı

ABDOZDƏK : Turuz Farsca - Türkce

izovburnu

ABDUĞ : Turuz Farsca - Türkce

atlama oğduğ. ayran. su atılmış ( qatılmış) yoğurt. yüngül, yumşaq, xəfif olan

ABE ÇƏKİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

süzdürülmüş sızdırılmış. safatılmış. təsfiyə olunmuş

ABE ZİRE KAH : Turuz Farsca - Türkce

sinsi gizli iş yapan. saman altı su yeridən

ABESTƏN : Turuz Farsca - Türkce

yüklü ikiqat. gövrəli. hamilə

ABESTƏN KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

əkitmək

ABEŞ XOR : Turuz Farsca - Türkce

aşlav

ABEŞXOR : Turuz Farsca - Türkce

toğar

ABEŞXOR : Turuz Farsca - Türkce

sulav (böyük su qabı. malqaranın içməyi üçün qoyulan su qabı)

ABEŞXOR : Turuz Farsca - Türkce

suğat (hayvanlara su içirilən yer)

ABƏKİ : Turuz Farsca - Türkce

suyuq suvlanğ. sıvıq

ABƏKİ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sulandırmaq

ABƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

irikə

ABƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

irkə

ABƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

sarnaç

ABƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

su ambarı

ABƏNBARİ : Turuz Farsca - Türkce

dalın (dalı: arxa) (bir yerdə arıçılıq, təmizçilik, tuvalet bölümü)

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

adqan

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

alağa