Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Farsca - Türkce

Turuz Farsca - Türkce
ABIRSIZLATMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qırıqlatmaq

ABIRSIZLATMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qırqatıtmaq

ABIRSIZLATMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qonğursuzıtmaq

ABIRSIZLATMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qonursuzutmaq

ABIRSIZLATMAQ : Turuz Farsca - Türkce

abırın tökmək hətgi namus edmək

ABİ : Turuz Farsca - Türkce

göğəm

ABİ : Turuz Farsca - Türkce

gögəri

ABİ : Turuz Farsca - Türkce

göğüc

ABİ : Turuz Farsca - Türkce

göğüş

ABİ : Turuz Farsca - Türkce

gövəri

ABİ : Turuz Farsca - Türkce

göy boyalı

ABİ : Turuz Farsca - Türkce

göyüş

ABİ : Turuz Farsca - Türkce

gövənə mavi.
gövəm gözlüm.-qik (sumer): kik (sumer) quk (sumer): kuko (moğul) kukə (moğul): göy rəng. mavi.
küyo
so (japon)): göy gubbası. göy göy

ABİ HAVA : Turuz Farsca - Türkce

sölənğ

ABİ HAVA : Turuz Farsca - Türkce

sulanğ abu hava

ABİ HAVA : Turuz Farsca - Türkce

havalıq
havalıq necədi.
iyi havalıq ölkə

ABİ HƏVA : Turuz Farsca - Türkce

durum otum

ABİ HƏYAT : Turuz Farsca - Türkce

ənqusu

ABİ HƏYAT : Turuz Farsca - Türkce

dirimsu

ABİ HƏYAT : Turuz Farsca - Türkce

diriksu dirimsu. bənqusu