Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇÜNƏ

ÜÇÜNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçəvnə

ÜÇÜNƏ : Turuz Dictionary

-könül üçünə güvən.-baş, əl, ayaq

ÜÇÜNƏ : Turuz Dictionary

-könül üçünə güvən.-baş, əl, ayaq