Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇÜNTÜRSƏ

ÜÇÜNTÜRSƏ : Turuz Dictionary


gözyaşın sevda üçündürsə salıt , leyla üçünsə dal alıt. (salıt: axıt)

ÜÇÜNTÜRSƏ : Turuz Dictionary


gözyaşın sevda üçündürsə salıt , leyla üçünsə dal alıt. (salıt: axıt)