Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇÜRQƏN

ÜÇÜRQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçürgən. öçürgən. söndürən

UÇURQƏN : Turuz Dictionary

-sevgilər uçurkən başqalaşar, qonurkən daşqalaşır

UÇURQƏN : Turuz Dictionary

-sevgilər uçurkən başqalaşar, qonurkən daşqalaşır