Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇƏQ

ÜÇƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçək.
dam. çatı. sarlaq. çatrat. şatır (çatır). çardaq. çətir. çatılmış neçə nərsədən oluşan örtü. səqf.
səqf. atma. örtəm. saqaf. saqaq. saqab. salaç. sarlaq. savan. saya. şatır. çatır. tavan. tarus. şip. çatı

ÜÇƏQ : Turuz Dictionary

üçək. dam üstü.
üçəğə çıxmış.
üçəkdən düşdü

ÜÇƏQ : Turuz Dictionary

üçək. dam üstü.
üçəğə çıxmış.
üçəkdən düşdü