Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇLÜ BAĞDAŞMA

ÜÇLÜ BAĞDAŞMA : Az Turkish Farsi

ا.مراتفاق مثلث