Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇLÜN

ÜÇLÜN : Turuz Dictionary

üçüncü. salisyən. sevvümən

ÜÇLÜN : Turuz Dictionary

üçüncü. salisyən. sevvümən