Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇLƏŞİB

ÜÇLƏŞİB : Turuz Dictionary

üçləb. üç baş olub. üç başa. üç nəfərə.
üçləb olub çıx yola

ÜÇLƏŞİB : Turuz Dictionary

üçləb. üç baş olub. üç başa. üç nəfərə.
üçləb olub çıx yola