Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇQÜL

ÜÇQÜL : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçgül. üçgil.
üçqən. üç küşəli. müsəlləs.
yonca.
müsəlləs. üç bucağ

ÜÇQÜL : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçgül.
üçgün. üçkövşə.
yonca.- üçgül qans: yonca

UÇQUL : Turuz Dictionary

uçğul. uçurul. uçrul. uçral. qoşğal. ruhani. mənəvi

UÇQUL : Turuz Dictionary

uçqıl. asmaqıl. asmalaq. qılas. teleferik

ÜÇQÜL : Turuz Dictionary

üçgül. üçgil. üçgəl. üçəl. üçül. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev

ÜÇQÜL : Turuz Dictionary

üçgül.
müsəlləs.
yonca

ÜÇQÜL : Turuz Dictionary

üçgül: üç bucaq

UÇQUL : Turuz Dictionary

uçğul. uçurul. uçrul. uçral. qoşğal. ruhani. mənəvi

UÇQUL : Turuz Dictionary

uçqıl. asmaqıl. asmalaq. qılas. teleferik

ÜÇQÜL : Turuz Dictionary

üçgül. üçgil. üçgəl. üçəl. üçül. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev

ÜÇQÜL : Turuz Dictionary

üçgül.
müsəlləs.
yonca

ÜÇQÜL : Turuz Dictionary

üçgül: üç bucaq