Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇQƏL

ÜÇQƏL : Turuz Dictionary

üçgəl. üçgül. üçgil. üçəl. üçül. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev

ÜÇQƏL : Turuz Dictionary

üçgəl. üçgül. üçgil. üçəl. üçül. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev