Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇQƏN

ÜÇQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçgən.müsəlləs

ÜÇQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçgül. üç küşəli. müsəlləs

ÜÇQƏN : Turuz Dictionary

üçgən. üçgen. qıqaç. qıyqaç. qıyaç. qıyqac. qıyaq. müsəlləs

ÜÇQƏN : Turuz Dictionary

üçgən. üçgen. qıqaç. qıyqaç. qıyaç. qıyqac. qıyaq. müsəlləs