Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇQƏNİN

ÜÇQƏNİN : Turuz Dictionary

-bir üçgənin kəlləsindən qarşı qırağına, zili'nə çəkilən cızıq: kənarorta

ÜÇQƏNİN : Turuz Dictionary

-bir üçgənin kəlləsindən qarşı qırağına, zili'nə çəkilən cızıq: kənarorta