Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇRƏNGLİ

ÜÇRƏNGLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. three-coloured; [i.s.] of three colour; [bayraq və s.] tricolour[ed]; Azərbaycanın üçrəngli bayrağı the Azerbaijani tricolour [the national flag of Azerbaijan]; [şəkil haqda] trichromatic [traɪ-]