Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇUC

ÜÇUC : Arin Turkish Etimology Dictionary

üç uc. yapa. yaba. atqı. ikuc. ucu barmaq yaruqlu kürək. xərmən savuran kürək

UCUÇ : Turuz Dictionary

ucub uçub. sik amcıq

UÇUC : Turuz Dictionary

sürc. sürüc. sıyıc. qayc. qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc. salıc. xəta. səhv. iştibah. (ləğziş)

UÇUC : Turuz Dictionary

uçağ

UÇUC : Turuz Dictionary

uçuş

UÇUÇ : Turuz Dictionary

uçuş.
qırım. qır. fır. könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. meyl. közək. közənək. köznək. oxra. oxraq. yuğa. yuğra. yuğraq. buraz. burat. savınc. qığıltı. sığıltı. tıxıltı. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. könd. çönd. dönd. istək. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. həvəs.
bir kərəm qırım gəlmişdi, buda belə oldu.
qıcır. qıycır. qəcir. çəkir. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. könd. çönd. dönd. istək. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. könül. gövül. göyül. qırım. qır. fır. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. sinov. meyl. közək. közənək. köznək. oxra. oxraq. yuğa. yuğra. yuğraq. buraz. burat. hörüş. örüş. örüşdə. örşüt. əsəv. əsvə. sarış. sövüs. savınc. həvəs.
qocaldım qıcırım söndü

ÜÇÜÇ : Turuz Dictionary

üçbir

UCUÇ : Turuz Dictionary

ucub uçub. sik amcıq

UÇUC : Turuz Dictionary

sürc. sürüc. sıyıc. qayc. qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc. salıc. xəta. səhv. iştibah. (ləğziş)

UÇUC : Turuz Dictionary

uçağ

UÇUC : Turuz Dictionary

uçuş

UÇUÇ : Turuz Dictionary

uçuş.
qırım. qır. fır. könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. meyl. közək. közənək. köznək. oxra. oxraq. yuğa. yuğra. yuğraq. buraz. burat. savınc. qığıltı. sığıltı. tıxıltı. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. könd. çönd. dönd. istək. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. həvəs.
bir kərəm qırım gəlmişdi, buda belə oldu.
qıcır. qıycır. qəcir. çəkir. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. könd. çönd. dönd. istək. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. könül. gövül. göyül. qırım. qır. fır. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. sinov. meyl. közək. közənək. köznək. oxra. oxraq. yuğa. yuğra. yuğraq. buraz. burat. hörüş. örüş. örüşdə. örşüt. əsəv. əsvə. sarış. sövüs. savınc. həvəs.
qocaldım qıcırım söndü

ÜÇÜÇ : Turuz Dictionary

üçbir