Multilingual Turkish Dictionary

ÜBERHEBEN

ÜBERHEBEN : German Turkish

l. (j-n e-r S.) b-ni bsden istisna etm.
(e-r Mühe) b-ni bir zahmetten kurtarmak; sich ^ l. k-ni zor-lamak
fig. (dünkelhaft werden) ululuk satmak; yük-sekten atmak; burnu büyük olm,; kuru kibarlik etm