Multilingual Turkish Dictionary

ÜBERSEHBAR

ÜBERSEHBAR : German Turkish

ihata olunabilir
en l. (Platz, Gebiet) bir bakista ihata etm.
(nicht bemerken) görmemek; göz-| den kacirmak; farkina varmamak; bsden gafil bulunmak; müsahede etmemek
(beim Lesen) atlamak, unutmak
(ignorieren) bse göz yummak; b-ni, bsi görmemeziik-ten gelmek
(begreifen, erkennen) anlamak, idrak etm., kavramak