Multilingual Turkish Dictionary

ÜCƏŞDİRMƏK

ÜCƏŞDİRMƏK : Az Turkish Farsi

برانگیختن
تحریک کردن
سربسر گذاشتن
وسوسه کردن