Multilingual Turkish Dictionary

ÜCLƏRİNTƏ

ÜCLƏRİNTƏ : Turuz Dictionary

-qara, yer güclərində, qoşunundan olan: qaramat. qaramıt. qaraçılıq. niruyi zəmini

ÜCLƏRİNTƏ : Turuz Dictionary

-qara, yer güclərində, qoşunundan olan: qaramat. qaramıt. qaraçılıq. niruyi zəmini