Multilingual Turkish Dictionary

ÜFÜRÜLMÜŞ

ÜFÜRÜLMÜŞ : Turuz Dictionary

pülənmiş. orulmuş. horulmuş. (urulmuş).
yalqu (insan) orulmuş qab, yazılsa ağzı alqınar: insan pülənmiş tuluğ kimidir, ağzı açılsa içi dışa axar, çıxar. (kişi ağzıyla tanınar).
öfkəsindən horulmuş: hirsindən köpünmüş.
horulmuş od: iti od. pülənişlə

ÜFÜRÜLMÜŞ : Turuz Dictionary

pülənmiş. orulmuş. horulmuş. (urulmuş).
yalqu (insan) orulmuş qab, yazılsa ağzı alqınar: insan pülənmiş tuluğ kimidir, ağzı açılsa içi dışa axar, çıxar. (kişi ağzıyla tanınar).
öfkəsindən horulmuş: hirsindən köpünmüş.
horulmuş od: iti od. pülənişlə