Multilingual Turkish Dictionary

ÜFLƏB

ÜFLƏB : Turuz Dictionary

-sütdən ağız pişərsə, üfləb üfləb su içər

ÜFLƏB : Turuz Dictionary


isti sütdən küymüş ağz, yoğurdu üfləb yər. (ağz: ağız)

ÜFLƏB : Turuz Dictionary

-sütdən ağız pişərsə, üfləb üfləb su içər

ÜFLƏB : Turuz Dictionary


isti sütdən küymüş ağz, yoğurdu üfləb yər. (ağz: ağız)