Multilingual Turkish Dictionary

ÜFLƏC

ÜFLƏC : Arin Turkish Etimology Dictionary

püfləc.
kiçik qamış, ney. qamışcıq. sorac. sorquc. hoplaç.
körüc. kiçi kürə

ÜFLƏÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

püfləç.
kiçik qamış, ney. qamışcıq. sorac. sorquc. hoplaç.
körüc. kiçi kürə