Multilingual Turkish Dictionary

ÜFQÜRMƏK

ÜFQÜRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

üfləmək

ÜFQÜRMƏK : Turuz Dictionary

üfkürmək. üfürmək. üfləmək. püfgürmək püfürmək. püfləmək

ÜFQÜRMƏK : Turuz Dictionary

üfkürmək. üfürmək. üfləmək. püfgürmək püfürmək. püfləmək