Multilingual Turkish Dictionary

ÜFTADEGÂN

ÜFTADEGÂN : Turkish Risale

(Üftade. C.) f. Düşkünler. Tutkunlar. Âşıklar

ÜFTADEGÂN : Ottoman Turkish

(Üftade. C.) f. Düşkünler. Tutkunlar. Âşıklar