Multilingual Turkish Dictionary

ÜGÜRÜK

ÜGÜRÜK : Az Turkish Farsi

: شتابان، دوان دوان، با سرعت. (اصت كلمه «اوچوروگ» از مصدر «اوچمك» (پريدن) است. ← اودوروگ) اوگوروکله‌‌مك (ügürüklәmәk)
با سرعت تمام دويدن