Multilingual Turkish Dictionary

ÜK

ÜK : Az Turkish Farsi

(1)
بار، بارمنزل.
مجموعة خورجينها، جاجيمها، گليمها و …كه به طور مرتّب و زيبايي آزين بندي شده باشد. (← يــوك) اوک آلتى (ük altı)
زير باري، آنچه در زير بار بسازند و بار را بر روي آن قرار دهند. اوک ججيمي (ük cәcimi)
جاجيم زينتي كه بر روي جاجيمها و بار منزل كشند. اوک داشى (ük daşı)
سنگ چينهاي مخصوص كه براي زير باري منزل مي‌سازند. اوکلَتمك (üklәtmәk)
وادار به كوچ نمودن، بار دادن.
تحميل كردن. اوکلَنمك (üklәnmәk)
بار شدن، زير بار قرار گرفتن. اوکله‌مك (üklәmәk)
بار كردن، كوچ كردن.
تحميل كردن. اوکلو (üklü)
بار دار، حيوان يا وسيلة نقليه‌اي كه زير بار باشد

UK : English Turkish

n. Birleşik Krallık, İngiltere, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'da oluşan kuzeybatı Avrupa'da bir ülke