Multilingual Turkish Dictionary

ÜLÇƏR

ÜLÇƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

olçər. ( < ul: uzun). uzun qollu maşa. şiş. ərsin. odu qarışdırma aracı. gəlbəri

ÜLÇƏR : Turuz Dictionary

(ülkçər (< ülkən ölçər). (ülk (ülkən: çox) + çər < ölçər). mültimetr

ÜLÇƏR : Turuz Dictionary

(ülkçər (< ülkən ölçər). (ülk (ülkən: çox) + çər < ölçər). mültimetr