Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏŞİNMƏK

ÜLƏŞİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

paylaşmaq

ÜLƏŞİNMƏK : Turuz Dictionary

sağalmaq. sağılmaq. yararlanmaq. yarlanmaq. yağlanmaq. yağırlanmaq. yaraşlanmaq. duzalanmaq. saçalanmaq. sağalanmaq. çağalanmaq. isilənmək. asılanmaq. sağınalmaq. faydalanmaq. işlətmək. sağlınmaq. yağlınmaq. sağlınmaq. bərə aparmaq. bəhrəmənd olmaq

ÜLƏŞİNMƏK : Turuz Dictionary

sağalmaq. sağılmaq. yararlanmaq. yarlanmaq. yağlanmaq. yağırlanmaq. yaraşlanmaq. duzalanmaq. saçalanmaq. sağalanmaq. çağalanmaq. isilənmək. asılanmaq. sağınalmaq. faydalanmaq. işlətmək. sağlınmaq. yağlınmaq. sağlınmaq. bərə aparmaq. bəhrəmənd olmaq