Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏŞQƏN

ÜLƏŞQƏN : Turuz Dictionary

üləşgən. asılanan. sütlənən. sağınalan. tapışğan. yaraşlanan. yaranclanan. yararlanan. yarılanan. yaranlanan. yaraclanan. somuran. sömürən. əmci. əmici. sağılan. sağıclanan. sağışlanan. sağınclanan. qazanclanan. qazaşlanan. tutunlanan. tutunclanan. tutuclanan. tutuşlanan. işlətilən. işlənilən. istifadələnən. bəhrələnən. duzalanan. süzələnən. sapalanan. saçalanan. çağalanan. yağalanan. isilənən. edinçi. edlənən. sağılanan. sağıcı. faydalanan. əməllənən. istifadəçi. müstəfi

ÜLƏŞQƏN : Turuz Dictionary

üləşgən. asılanan. sütlənən. sağınalan. tapışğan. yaraşlanan. yaranclanan. yararlanan. yarılanan. yaranlanan. yaraclanan. somuran. sömürən. əmci. əmici. sağılan. sağıclanan. sağışlanan. sağınclanan. qazanclanan. qazaşlanan. tutunlanan. tutunclanan. tutuclanan. tutuşlanan. işlətilən. işlənilən. istifadələnən. bəhrələnən. duzalanan. süzələnən. sapalanan. saçalanan. çağalanan. yağalanan. isilənən. edinçi. edlənən. sağılanan. sağıcı. faydalanan. əməllənən. istifadəçi. müstəfi