Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏŞQƏNMƏLİ

ÜLƏŞQƏNMƏLİ : Turuz Dictionary

üləşgənməli. asılanmalı. sütlənməli. duzalanmalı. sağınalmalı. tapışğanmalı. bərələnməli. süzələnməli. sapalanmalı. saçalanmalı. sağalanmalı. çağalanmalı. yağalanmalı. isilənməli. asılanmalı. edinməli. sağılanmalı. sağınclanmalı. sağılanmalı. sağıclanmalı. sağışlanmalı. yaraşlanmalı. yaranclanmalı. yararlanmalı. yarılanmalı. yaranlanmalı. yaraclanmalı. qazanclanmalı. qazaşlanmalı. tutunlanmalı. işlətilməli. işlənilməli. faydalanmalı. əməllənməli. istifadələnməli

ÜLƏŞQƏNMƏLİ : Turuz Dictionary

üləşgənməli. asılanmalı. sütlənməli. duzalanmalı. sağınalmalı. tapışğanmalı. bərələnməli. süzələnməli. sapalanmalı. saçalanmalı. sağalanmalı. çağalanmalı. yağalanmalı. isilənməli. asılanmalı. edinməli. sağılanmalı. sağınclanmalı. sağılanmalı. sağıclanmalı. sağışlanmalı. yaraşlanmalı. yaranclanmalı. yararlanmalı. yarılanmalı. yaranlanmalı. yaraclanmalı. qazanclanmalı. qazaşlanmalı. tutunlanmalı. işlətilməli. işlənilməli. faydalanmalı. əməllənməli. istifadələnməli