Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏŞSİZ

ÜLƏŞSİZ : Turuz Dictionary

əksik.beçara. taysız. qıyınsız. qıyıq. qıtıq. korana. koran. korunaq. yararsız. yaraşsız. sağınsız. sütsüz. tapışsız. bəhrəsiz

ÜLƏŞSİZ : Turuz Dictionary

əksik.beçara. taysız. qıyınsız. qıyıq. qıtıq. korana. koran. korunaq. yararsız. yaraşsız. sağınsız. sütsüz. tapışsız. bəhrəsiz