Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏŞTİRMƏK

ÜLƏŞTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

üləştirmək. bölmək. paylaştırmaq.
kərtmələni yaşlaqa tənq üləşdirdi: armutları gənclərə əşit olaraq paylaştırdı

ÜLƏŞTİRMƏK : Turuz Dictionary

üləşdirmək. böləşdirmək. paylatmaq. dağıtmaq

ÜLƏŞTİRMƏK : Turuz Dictionary

üləşdirmək. böləşdirmək. paylatmaq. dağıtmaq