Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏQ

ÜLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülək. ulaq. pay. nəsib. bölük. bölək. qismət. şans. bəxt. alış. ültənq. yamaq

ÜLƏQ : Turuz Dictionary

ülək. (ülmək: bölmək). bulaq. pay. bəxt.
kimsə üləkindən artığın ummuşda, alamamış

ÜLƏQ : Turuz Dictionary

ülək. bölək. hissə.
bir ülək, iki ülək, üç ülək: bir hissə, iki hissə, üç hissə

ÜLƏQ : Turuz Dictionary

ülək. tanrıdan düşən pay. nəsib. qismət. pay. şans. baxt.
tanrıdan bulsun ülək.
tanrıdan bulmuş ülək.
ülək bulmuş: şansı durmuş

ÜLƏQ : Turuz Dictionary

ülək. yurd. vətən

ÜLƏQ : Turuz Dictionary

ülək. (ülmək: bölmək). bulaq. pay. bəxt.
kimsə üləkindən artığın ummuşda, alamamış

ÜLƏQ : Turuz Dictionary

ülək. bölək. hissə.
bir ülək, iki ülək, üç ülək: bir hissə, iki hissə, üç hissə

ÜLƏQ : Turuz Dictionary

ülək. tanrıdan düşən pay. nəsib. qismət. pay. şans. baxt.
tanrıdan bulsun ülək.
tanrıdan bulmuş ülək.
ülək bulmuş: şansı durmuş

ÜLƏQ : Turuz Dictionary

ülək. yurd. vətən