Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏQÇİ

ÜLƏQÇİ : Turuz Dictionary

üləkçi. ortaq. şərik. partner

ÜLƏQÇİ : Turuz Dictionary

üləkçi.
ülkəli. baxtlı. nəsibli. qismətli.
hissədar. səhim. şərik

ÜLƏQÇİ : Turuz Dictionary

üləkçi. ortaq. şərik. partner

ÜLƏQÇİ : Turuz Dictionary

üləkçi.
ülkəli. baxtlı. nəsibli. qismətli.
hissədar. səhim. şərik