Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏS

ÜLƏS : Arin Turkish Etimology Dictionary

üləş. qazanc. aslam. giriş. gəlir. bölmə. bölək. pay. səhim. pay. bölək ) qurbanlıq.
ülüş. böləş. bölüş. pay

ÜLƏŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

böləş.
hissə.
bölmə. paylama. paylaş. təqsim

ÜLƏŞ : Turuz Dictionary


hissə.
xırman. xərmən. bölüşmə çağı.
xırmanı tovday qıl. (tovday: tavday. tovunda. tavında. isti isti). (verdiyin payı böldüyün malı yubatma)

ÜLƏŞ : Turuz Dictionary


hissə.
xırman. xərmən. bölüşmə çağı.
xırmanı tovday qıl. (tovday: tavday. tovunda. tavında. isti isti). (verdiyin payı böldüyün malı yubatma)