Multilingual Turkish Dictionary

ÜLFƏTLİ

ÜLFƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ısnışıq

ÜLFƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yünüşlü xuylu. əlaqəli

ÜLFƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yorğal yoğral. mehriban. (gecə alqışı: gecə uğrası. gecə oxuşu: gecə duası).
gecəniz yarçal, gecəniz yarğal, gecəniz yorğal, gecəniz yoxum, gecəniz güllü, gec baxcanın gülləriylə uğurlar. (yarçal: uğurlu). (yarqal: mərhəmətli). (yoqum: yumşaq. lətif

ÜLFƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yünşük yünüşlü.məluf. xuylu. əlaqəli