Multilingual Turkish Dictionary

ÜLQÜÇÜ

ÜLQÜÇÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgüçü. idealist

ÜLQÜÇÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülqüçü. hər nərsəni ölçüb biçən. ülgü yiyəsi

ÜLQÜÇÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgüçü. idealist

ÜLQÜCÜ : Turuz Dictionary

-ülgücü ititmək: qayışa çəkmək

ÜLQÜÇÜ : Turuz Dictionary

ülgüçü. nimunə. önçü.
ülgüçülər yaltaq olsa, izçiləri qaltaq olar. (qaltaq: arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz. hayasız. ədəbsiz. namussuz)

ÜLQÜCÜ : Turuz Dictionary

-ülgücü ititmək: qayışa çəkmək

ÜLQÜÇÜ : Turuz Dictionary

ülgüçü. nimunə. önçü.
ülgüçülər yaltaq olsa, izçiləri qaltaq olar. (qaltaq: arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz. hayasız. ədəbsiz. namussuz)