Multilingual Turkish Dictionary

ÜLQÜÇÜLƏR

ÜLQÜÇÜLƏR : Turuz Dictionary


ülgüçülər yaltaq olsa, izçiləri qaltaq olar. (ülgüçü. nimunə. önçü). (qaltaq: arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz. hayasız. ədəbsiz. namussuz)

ÜLQÜÇÜLƏR : Turuz Dictionary


ülgüçülər yaltaq olsa, izçiləri qaltaq olar. (ülgüçü. nimunə. önçü). (qaltaq: arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz. hayasız. ədəbsiz. namussuz)