Multilingual Turkish Dictionary

ÜLQÜCLƏ

ÜLQÜCLƏ : Turuz Dictionary

-nərsəni ülgüclə yarmaq, yaxud qırxmaq, tıraşlamaq: incəlləmək. işgəlləmək. ülgücləmək. tiğələmək. qılyarlamaq. qılcarlamaq. qılcırlamaq. qılçıqlamaq. qılcıqlamaq. qıldırıqlamaq

ÜLQÜCLƏ : Turuz Dictionary

-nərsəni ülgüclə yarmaq, yaxud qırxmaq, tıraşlamaq: incəlləmək. işgəlləmək. ülgücləmək. tiğələmək. qılyarlamaq. qılcarlamaq. qılcırlamaq. qılçıqlamaq. qılcıqlamaq. qıldırıqlamaq