Multilingual Turkish Dictionary

ÜLQÜLƏNCSİZ

ÜLQÜLƏNCSİZ : Turuz Dictionary

ülgüləncsiz. ölçüsüz. ölçülməz. ülgüsüz

ÜLQÜLƏNCSİZ : Turuz Dictionary

ülgüləncsiz. ölçüsüz. ölçülməz. ülgüsüz