Multilingual Turkish Dictionary

ÜLQƏ

ÜLQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ölkə ( < ülmək: bölmək). ülkə( < > ölkəməsahət. böyüklük. genişlik).
bölüm. parça. topraq. diyar. məmləkət. vatan. yurt.
ülgü. uligər. paralel

ÜLQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgə. bölkə. bölgə. bülgə. ölkə

ÜLQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülkə. (ü < > ö) ölkə
yer. qıta. yer. məmləkət.
başölkə: üstləyən, hakim ölkə.
ölkə ölkə: yurd yurd. el el.
dəniz ölkəsi: bir ölkənin iç suları ilə, qara sularının hamısı.
yatab. yerləşik. yurd. vətən.
el yurd. məmləkət. keşvər < çəkvər (< çək: sınır. cızıq. hədd). sınırlı, həddili yer.
qardaş ölkə: iki ölkə aralarında olan, özəl yönətimli olan gəlişikli, canlı ilişgiləri.- bir ölkənin əğəmənliyi altında tuttuğu, bəlli genişlikdə su sarxıntısı, şəriti: qara suları

ÜLQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülkə. bölkə. bölgə. bülgə. ölkə. ülkə

ÜLQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülkə.(ü < > ö) ölkə. el. yurd. yer. məmləkət. keşvər < çəkvər (< çək: sınır. cızıq. hədd). sınırlı, həddili yer

ÜLQƏ : Turuz Dictionary

ülgə. ulqa. uluğ. ulu. çoğ. çuğa. böyük.
elin ülgəsi

ÜLQƏ : Turuz Dictionary

ülgə.
elgə. ilgə. milliyyət.
elgəsi nədir: milliyyəti nədir.
ülük. ülg. (< ülmək: bölmək). pay. hissə.
küsənin ülgü dadlı olur.
yanan oddan ülg alan: ipi qırıq. çox iti olan

ÜLQƏ : Turuz Dictionary

ülkə. ülək. baxt

ÜLQƏ : Turuz Dictionary

ülgə. ulqa. uluğ. ulu. çoğ. çuğa. böyük.
elin ülgəsi

ÜLQƏ : Turuz Dictionary

ülgə.
elgə. ilgə. milliyyət.
elgəsi nədir: milliyyəti nədir.
ülük. ülg. (< ülmək: bölmək). pay. hissə.
küsənin ülgü dadlı olur.
yanan oddan ülg alan: ipi qırıq. çox iti olan

ÜLQƏ : Turuz Dictionary

ülkə. ülək. baxt