Multilingual Turkish Dictionary

ÜLQƏŞ

ÜLQƏŞ : Turuz Dictionary

ülkəş (ülkə+daş). üləkdaş. həmbəxt. həmtale'

ÜLQƏŞ : Turuz Dictionary

ülkəş (ülkə+daş). üləkdaş. həmbəxt. həmtale'