Multilingual Turkish Dictionary

ÜMÇÜ

ÜMÇÜ : Turuz Dictionary

mürşid. mürşüd.
ümçüsüdən üm bulmaq. mürş:dündən qut, uğur, yol almaq

ÜMÇÜ : Turuz Dictionary

mürşid. mürşüd.
ümçüsüdən üm bulmaq. mürş:dündən qut, uğur, yol almaq