Multilingual Turkish Dictionary

ÜMÜTLƏNMƏK

ÜMÜTLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

xiyallanmaq: yoravmaq. yoralamaq. diləmək. dua edmək

ÜMÜTLƏNMƏK : Turuz Dictionary

ümüdlənmək. umunmaq.
kimi tanrıya, kimi yardıma umundu

ÜMÜTLƏNMƏK : Turuz Dictionary

umunmaq

ÜMÜTLƏNMƏK : Turuz Dictionary

ümüdlənmək. umunmaq.
kimi tanrıya, kimi yardıma umundu

ÜMÜTLƏNMƏK : Turuz Dictionary

umunmaq