Multilingual Turkish Dictionary

ÜMİTİM

ÜMİTİM : Turuz Dictionary


baraş nisgil tikan tək sancılıb başə, baraşqa yox ümidim gecdi artıq son dəmim gəlmiş. (baraş: vəslət. vüsal). (baraşqa: vüsalə)

ÜMİTİM : Turuz Dictionary


baraş nisgil tikan tək sancılıb başə, baraşqa yox ümidim gecdi artıq son dəmim gəlmiş. (baraş: vəslət. vüsal). (baraşqa: vüsalə)